Предоставям процесуално представителство по всякакъв вид дела, като съм специализиран най-вече по наказателни, търговски, трудови и изпълнителни дела. Преди да се впиша като адвокат, работих една година в Министерсво на труда и социалната политика, пет години при частен съдебен изпълнител, като притежавам и удостоверение за Помощник-частен съдебен изпълнител, а след това натрупах опит и в една от най-големите счетоводни къщи в България, работеща почти единствено с чуждестранни компании. Еднакво успешно обслужвам както големи корпорации, така и обикновени граждани, като считам, че всеки клиент е еднакво важен и всеки клиент заслужава необходимите уважение, внимание и грижа.

Извършвам консултации и се срещам със задържани в почивни и празнични дни, както и след работното време (10:00-18:00 часа), като цената се таксува двойно.

Притежавам сертификат на University of Cambridge за владеене на английски език на ниво C1, поради което, при необходимост, без никакъв проблем се справям да го използвам за работен език.

Правото е една от най-трудните и отговорни професии, която само малцина успяват да овладеят наистина добре. Считам професията си за призвание и вярвам, че професионализмът, отговорността и постоянният стремеж за развитие и обогатяване с нови знания, водят до отлични резултати и адекватна юридическа защита на моите клиенти.

Номер за връзка: 0890 399 993

Моля, преди да запишете час за консултация, запознайте се с цените. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагам безплатни консултации и не извършваме консултации по телефон или имейл, ако не са предварително заплатени. Извършвам консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време (10:00-18:00 часа), като цената на такава консултацията се таксува двойно.