Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Наказателно право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на наказателното право:

 • Правна защита на лица, задържани от полицейските органи за срок до 24 часа (т.нар. „полицейско задържане“ по ЗМВР), която включва: посещение от адвокат на място в ареста, консултация, обжалване на заповедта за задържане пред съда
 • Защита в процедурите по вземане на мярка за неотклонение (задържане под стража, домашен арест), която включва: консултиране, защита пред съда, обжалване на взетата мярка за неотклонение пред горестоящия съд, подаване на искане за изменение на мярката за неотклонение;
 • Защита на лица, привлечени като обвиняеми на фазата на досъдебното производство, която включва: консултация, изграждане на защитна линия, присъствие при провеждане на действия по разследването и други процесуални действия (привличане на обвиняем, разпит на обвиняем, разпит на обвиняем пред съдия, разпит на свидетел, предявяване на разследване и други), изготвяне на молби с искания, бележки и възражения до наблюдаващия прокурор;
 • Съдействие при сключване на споразумение с прокуратурата в хода на досъдебното производство, което включва: консултиране, провеждане на преговори с прокуратурата за постигане на оптимални параметри на споразумението, защита пред съда в процеса по одобряване на постигнатото споразумение;
 • Процесуално представителство на пострадали от престъпление лица – съдействие при подготовка на документи, подаване на жалби, справки по дела, обжалване на постановленията на наблюдаващия прокурор при отказ за образуване на наказателно производство, спиране или прекратяване на образувано наказателно производство;
 • Съдействие и представителство на: частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник;
 • Обжалване на незаконосъобразни актове на прокуратурата (постановления, разпореждания) и съда (присъди, определения, решения);
 • Подаване на искания и защита в хода на производствата за възобновяване на наказателни дела;
 • Защита по дела за реабилитация;
 • Процесуално представителство в производствата по присъждане на обезщетения за незаконно повдигнати обвинения, неправомерното налагане на наказания и други противозаконни действия на разследващите органи, прокуратурата и съда;
 • Съдействие и защита на осъдени на лишаване от свобода – преместване, промяна на режим, предсрочно освобождаване, помилване