Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Защита правата на човека

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на правата на човека:

  • Консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство
  • Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • Извършване на фактически и правни действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека
  • Преюдициални запитвания до Европейския съд в Люксембург