Престъпления от общ характер

Предлагам защита, в случай че сте обвинен в престъпление, като например: убийство, причиняване на смърт по непредпазливост, телесни повреди, отвличане, трафик на хора, блудство, изнасилване, кражба, грабеж и много други.

Организирайте своевременно и отговорно защитата си, тъй като ако бъдете признати за виновен и осъден за престъпление от общ характер, това със сигурност ще се отрази на бъдещето Ви. Много професии не могат да бъдат упражнявани цял живот или за дълъг период от време, в случай че имате предходно осъждане – настоящото може да бъде за рецидив, което е основание за много по-тежка присъда.

Единственият Ви шанс е Вашият адвокат, тъй като зад прокурорското обвинение стои целият държавен ресурс, а зад Вас само защитникът Ви. За съжаление разследващите органи рядко следват закона, а именно да събират и доказателства, които оневиняват подсъдимия, а съсредоточават усилията си единствено към бързото Ви осъждане, без да разследват задълбочено защитната Ви теза.

Престъпления от частен характер

Престъпленията от частен характер се преследват по тъжба на пострадалия директно по съдебен ред. Това ще рече, че не е необходимо да подавате жалба в полицията/прокуратурата.

Кои престъпления са от частен характер:

Това са престъпленията – обида, клевета, лека телесна повреда и други. Ако сте затруднени и не сте сигурен дали престъплението, от което сте пострадали е от частен характер, разполагате с две възможности:

Първата е директно да се обърнете към адвокат, което ще Ви спести време и нерви, тъй като ако подадете жалба в полицията, ще бъдете привикани, понякога и многократно, за да давате показания.

Втората възможност е да подадете жалба в полицията. Жалбата ще бъде препратена на прокуратурата, която ще прецени дали престъплението, от което сте пострадали е от общ или частен характер. В случай че е от частен характер, ще получите постановление от прокурора, с което ще откаже да образува досъдебно производство, тъй като престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Важно е да знаете, че тъжбата се подава в 6 месечен срок от научаването за извършеното престъпление. Този срок, в случай че сте подали жалба в полицията, започва да тече от момента, в който сте получили прокурорското постановление, с което се отказва да се образува досъдебно производство.

Когато подадете тъжба пред съда, можете едновременно с това да подадете граждански иск в отделно производство или съединен с тъжбата. С гражданският иск претендирате парично обезщетение за всички вреди – имуществени и неимуществени, които сте претърпели в следствие на извършеното срещу Вас посегателство.

В случай че сте подсъдими по обвинение от частен характер, предлагаме процесуално представителство и защита от адвокат с дългогодишен опит в сферата на наказателното право.

Моята цел е подсъдимите, които са мои клиенти, да бъдат напълно оправдани и отговорността им по гражданския иск да отпадне.

В конкретни случаи, когато това е в интерес на подсъдимия, съдействам за постигане на споразумение с тъжителя.